دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا

 ضدعفونی آب استخر پرورش ماهی و حذف میکروب و حذف باکتری و حذف HPC از آب پرورش ماهی حذف قارچ استخر پرورش ماهی  و کدورت آب استخرهای پرورش ماهی ودستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا دستگاه ازن ژنراتور سرد پلاسما و تصفیه آب سیستم مدار بسته پرورش ماهی قزل آلا  با روش مدرن تزریق گاز ازن سرد و استخر پرورش ماهی مدار بسته و تزریق مستقیم گاز ازن به استخرپرورش ماهی یکی از مدرن ترین روشهای ضد عفونی مستقیم استخر پرورش ماهی است که شرکت تمدن آریا در سالهای اخیر انجام داده است گاز ازن سرد پلاسما نه آسیبی به ماهی ها  نمی رساند بلکه بلعکس بهترین روش تزریق گاز ازن سرد برای حذف میکروب و باکتری و قارچ  می باشد تزریق گاز ازن سرد مستقیم به داخل استخر های بچه ماهی و استخر های پرورش ماهی امکان پذیر می باشد.                         توضیحات : دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا,سیستم مدار بسته پرورش ماهی قزل آلا,استخر پرورش ماهی مدار بسته,ازن ژنراتور سرد پلاسما,دستگاه اوزون سرد پلاسما       

دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا