گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا آماده ارائه خدمات در زمینه های مختلف از جمله اسمز معکوس ( RO )، ضد عفونی آب، گند زدایی آب، میکروب زدایی آب، دستگاه ازن ژنراتور، ضد عفونی آب با استفاده از نور مستقیم خورشید، گندزدایی آب با کلر، ضدعفونی آب با uv، ضدعفونی آب با کلر، ضدعفونی آب استخر با ازن، ضد عفونی مرغداری، ضد عفونی آب استخر، ضد عفونی آب آکواریوم، ضد عفونی آب آشامیدنی، ضدعفونی آب چاه، گندزدایی آب با uv، گندزدايي آب با كلر، گندزدایی آب با اشعه فرابنفش، تصفیه آب، تصفیه آب دریا، تصفیه آب کشاورزی، تصفیه آب صنعتی، تصفیه آب ro، تصفیه آب نیمه صنعتی، دستگاه تصفیه آب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه تصفیه آب استخر، دستگاه آب شیرین کن، دستگاه آب شیرین کن صنعتی، دستگاه آب شیرین کن کشاورزی، دستگاه آب شیرین کن خورشیدی، دستگاه آب شیرین کن دریا، سختی گیر رزینی، سختی گیر الکترومغناطیسی، سختی گیر مغناطیسی، سختی گیر آب، دستگاه تصفیه آب سیار، دستگاه آب شیرین کن سیار، دستگاه تولید آب آشامیدنی، دستگاه تولید آب مقطر، دستگاه تولید آب رادیاتور، دستگاه تولید آب معدنی، دستگاه تولید آب دیونیزه، دستگاه آب شیرین کن دریایی، دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی، دستگاه تولید آب دمین، دستگاه تولید آب باطری، سختی گیر، دستگاه تولید آب بدون یون، دستگاه تولید آب خالص، سختی گیر آب مغناطیسی، دستگاه تولید آب فوق خالص، سختی گیر آب صنعتی، دستگاه تصفیه آب کشتی، سیستم های پیش تصفیه، میکرو فیلتر، میکروفیلتراسیون در تصفیه آب، فیلتر دیسکی، فیلتر کربنی، فیلتر شنی، نانوفیلتراسیون در تصفیه آب، اولترافیلتراسیون تصفیه آب، فیلتر کربن فعال، اسمز معکوس در تصفیه آب، دستگاه تصفیه پساب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه آب و فاضلاب، راه اندازی تصفیه خانه آب، اتوماسیون تصفیه آب، بازسازی دستگاه تصفیه آب، فیلتر دیسکی آبیاری ، راه اندازی کارخانه آب معدنی، کارشناسی چشمه های آب، دستگاه آب شیرین کن کشتی، دستگاه تصفیه آب گلخانه، و دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی را برای مشتریان گرامی می باشد.