ساخت دستگاه آب شیرین کن دریایی آمریکایی درایران

ساخت دستگاه آب شیرین کن دریایی آمریکایی در ایران این دستگاه توسط شرکت تمدن آریا در تاریخ 1398/10/20 ساخته شده است این دستگاه تمام شاسی و تمامی ورودی و خروجی آب دریا و خروجی پس آب و آب تولید بر روی پنل دستگاه طراحی شده است و همچنین از لحاظ استقامت شاسی و لرزش دستگاه جوری تنظیم و ساعت شده است که به هیج وجه نه لرزش دستگاه و لرزش قطعات که باعث نشت و لیگیج شود و همچنین این دستگاه با امکانات پیشرفته تزریق آب خام ورودی و همچنین شیرهای هواگیری آب خام دریا و هواگیری پرشل وسل و تمامی قطعات از جنس استیل می باشد که در تاریخ 1398/11/20 ذر کشتی - دی - اس - و - رایان - در عسلویه نصب و راه اندازی شد. 

ساخت دستگاه آب شیرین کن دریایی آمریکایی درایران