دستگاه تولید آب مقطر، دستگاه تولید آب خالص و دستگاه Double RO

  آب مقطر چیست  ؟ دستگاه تصفیه آب چیست ؟  در دنیای کنونی راه حلهای فراوانی برای مقطر سازی آب وجود دارد منکر آن هم نمیشویم ولی با صرفه ترین و اصولی ترین روش سیستم آبشیرین کن آر او می باشد وتصفیه آب یکنواخت تولید می نماید و هم از لحاظ صرفه اقتصادی نیز سر تر از روشهای دیگر مقطر گیری آب می باشد ونیازی هم به نیروی انسانی و فنی ندارد  به روشهای عبور آب می پردازیم ازن ژنراتور  تصفیه آب دبل آر او DABEL   RO  چیست ؟ اولین باری که آب  چاه یا رودخانه  یا دریا از دستگاه تصفیه آب عبور می نماید TDS آن به زیر 20 میرسد و دستگاه تصفیه آب با بار اول قادر به پایین آوردن آن نمی باشد در این مرحله آب تولید شده از دستگاه اول یا تولید اول وارد دستگاه آر او دوم می شود که بعد از اینکه آب 2 بار از آر او عبور نماید و تمامی املاح آن از آب جدا شود آب به صورت یکسان و تولید آن به TDS زیر 5 می رسد که به آن دبل آر او می گویند تصفیه دبل  DABEL   RO و آب مقطر چیست ؟ وقتی 2بار آب از سیستم RO عبور نماید و تمامی املاح مفید آب و ویتامین های آب از آب حذف شود آب اسیدی میشود و PH آب نیز کاهش می یابد که به این آب ( آب مقطر می نامند )به همین خاطر در صنایع مختلف آب مقطر به کار می رود در داروسازی ها و صنایع خودرو سازی رنگ سازی خودرو و دیگر صنایع ...........مختلف به کار می رود و آب مقطر اصلی حتما باید از دستگاه دبل آراو عبور نماید ودر صنایع های مختلف قابل تغیر عدد آب و نوع مقطر نیز میتواند باشد یا حتی خالص تر از آب مقطر که به آن آب فوق خالص آب دمین نیز میگویند هشدار جدی به کسانی که آب تصفیه  RO مصرف می کنند؟ دستگاه RO یا تصفیه آب صنعتی بعد از تصفیه آب تولید نهایی آب به صورت مقطر در میاد که برای تاسیسات و لوله ها مضر است واحد اندازه گیری آب TDS متر یا EC متر است که دستگاه تصفیه آب TDS خروجی آب تولید دستگاه را به زیر 100 میرساند و این نوع آب خورندگی ایجاد می نماید که با اضافه نمودن به آب تولید دستگاه عدد TDS باید برای تاسیسات و لوله های آهنی 150 مناسب است چگونه آب مقطر خورندگی ایجاد مینماید ؟ وقتی آب دستگاه تصفیه آب تولید میشود جامدات محلول آن به صورت پس آب یا فاضلابی از آب جدا میشود و آب نزدیک مقطر اسیدی میشود وقتی داخل شبکه تاسیسات یا لوله ها آهنی  تزریق میشود قابلیت جذب کلسیم و منیزیم و آهن و...... ایجاد میگردد که آب مقطر میتواند به خود جذب کند ووقتی شروع به خورندگی آنها می نماید احتمال سوراخ شدن لوله های آهنی است . (این موضوع راه حل دارد ) پس آب مقطر قابلیت جذب دوباره کلسیم و آهن را دارد ؟ وقتی آب مقطر داخل شبکه لوله ها و تاسیسات به حرکت در میاد اگر این آب به صورت قلیایی تنظیم گردد آب از حالت خورندگی در میاد و در یک حالت مشخص ثابت می گردد ولی در حالت مقطر قابلیت خورندگی دارد آب تصفیه میتواند جرمهای از قبل بسته را ازبین ببرد؟ میتوان این موضوع را در کتری یا سماورهایی که داخل آن جرم بسته امتحان کنید البته یه مقدار زمان میبرد ولی کاملا جرمها ازبین میرود همین موضوع اثبات شده هم در تاسیسات و دیگهای بخار و دیگر تاسیسات میتوان مشاهده کردو آب بدون املاح در تاسیسات ازقبل رسوب بسته حرکت نماید به مرور زمان جرمها ازبین می رود تصفیه آب مقطر و آبسازی چیست ؟ بعد از اینکه آب دو بار از RO عبور کرد و آب مقطر شد میتوان آن را با میکروب زدایهای قوی گاز ازن یا غیره .. و مطمئن دیونایزر وغیره....  سالم سازی کامل نمود و وقتی آب به بهترین مرحله کیفیت خود برسد به آن آبساز یا آبسازی می گویند و در صنعت های مختلف کاربرد دارد مثلا داروسازی رعایت کردن بهداشت جهانی چیست ؟ (FDA استاندارد آمریکا بهداشت جهانی )( CE  استاندارد اروپا  ) (CSA  استاندارد کانادا ) کلیه طراحی سیستم تصفیه آب باید طبق استاندارد های بین المللی باشد که بهترین کیفیت تولید آب را بتوان تولید نمودتمامی استانداردها در شرایط کاری قید شده و رعایت کردن قوانین FDA آمریکا به بهترین نقطه کیفیت تولید میتوانیم برسیم  به امید فرداهای بهتر  دستگاه تولید آب مقطر,دستگاه تولید آب خالص,دستگاه  Double RO,دستگاه دبل آر او,دستگاه دبل ro,تولید آب مقطر, تصفیه آب ,دستگاه تصفیه آب  

دستگاه تولید آب مقطر، دستگاه تولید آب خالص و دستگاه  Double RO