دستگاه تصفیه آب لب شور و دستگاه آب شیرین کن چاه

  تصفیه آب چاه و رودخانه یعنی آب لب شور به آب آشامیدن و مقطر  دستگاه تصفیه آب  دستگاه براکیش واتر  یا تصفیه آب  لب شور چیست ؟ آبهای شور چاه و آب شور زمینهای خشک کویری و آبهای جاری شوررابا براکیش واتر میتوان تصفیه نمود . تصفیه آب  لب شور تا TDS  7000 هزار را با نیترات 50 و PH 8.30  را که میشود با دستگاه براکیش واتر یا تصفیه آب لب شور تصفیه نمود تخصصی ترین روش تصفیه براکیش واتر تصفیه آب چاه است.  براکیش واتر یعنی آب لب شور چاه سختیهای بالای ده هزار را با براکیش واتر نمیتوان تصفیه نمود سختیهای بالاتر از 10000 هزار را با دستگاهای پیشرفته تر میشود طراحی و به بهره برداری رساند در مجموع به براکیش واتر نگاهی داشته باشیم یعنی چرخش چرخه تولید و صنعت و آب آشامیدن که در تمام دنیا میتوان از این دستگاه استفاده کرد   آبهای چاه و زیر زمینی خیلی باهم تفاوت دارند و همه نقاط ایران با هم برابر نیستند پس وقتی قرار شد تصفیه آب براکیش واتر را طراحی نماییم و در آن منطقه دستگاه نصب کنیم ابتدا باید آب آن چاه را آزمایش فیزیکی کاتیون و آنیون و میکروبی و برخی از املاح سنگین فلزات راچک کنیم و طبق آن اقدام به ساخت دستگاه نماییم در غیر اینصورت هرگونه دستگاه براکیش واتری نصب گردد به درستی کار نمیکند و در زمان خیلی کوتاه ممبران دستگاه خراب می شود آنیون های موجود در آب (سولفات – نیترات –بی کربنات و کلریدوغیره.........) آسیب جدی و شدیدی به ممبرانهای براکیش واتر وارد می نمایند و بهترین راه کار برای این موضوع نصب سختی گیرفیلترهای آنیونی برای قبل از دستگاه تصفیه آب است در برخی از مواقع فیلتر کاتیون؟ کاتیونهای بالای موجود در آب (کلسیم – منیزیم – پتاسیم – منگنز و غیره .......)  نیز اگر در آب بالاتر از حد مجاز باشد قبل ازدستگاه تصفیه آب برای راندمان آب تولید و همچنین کمک کردن به دستگاه تصفیه آب بهترین روش استفاده ازسختی گیرفیلتر رزینن کاتیونی است  دستگاه تصفیه آب مراحل اصلی تصفیه آب RO و اصول تصفیه آب : مکانیزم عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است ؟ اگر یک غشاء نیمه تراور بین دو محلول با غلضتهای متفاوت قرار گیرد مقداری از حلال از یک غشا به طرف دیگر منتقل می شود جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق می شود اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود در آن صورت سطح آب نمک (محلول غلیظ تر ) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت این اختلاص سطح در دو طرف غشا را فشار اسمزی می گویند در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای به نام ( پرشل وسل ) که دارای غشا نیمه تراوا است رانده می شود و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاءنیستند از این رو در یک طرف غشا آب تقریبا خالص ودر طرف دیگر آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت . این فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای که حاوی املاح معدنی زیاد و ناخالصی های آلی باشند بسیار مناسب بوده و حتی قادر است از آب دریا با TDS 50000 هزار PPM ونیز از آبهای لب شور  آب آشامیدن تهیه کند  باکتریها و ذرات میباشد روش اسمز معکوس به هاپیر فیلتراسیون نیزمعروف می باشد یعنی با استفاده از این روش ذراتی به کوچکی یونها را نیز می توان جدا کرد . همچنین جهت زدودن نمکها و سایر ناخالصی های آب و بهبود رنگ طعم و مزه می توان از این روش بهره گرفت  سختی کل جامدات محلول : TDS   . Total  Dissolved  Solids فیزیک اصلی ممبران و هدف و کار اصلی ممبران حذف TDS میباشد               کل جامدات محلول در آب طبیعی از نمک های غیر آلی تشکیل می شوند . در رودخانه ها و دریاچه ها غلظت کل جامدات محلول (TDS ) در آب بسته به فصل  سال وضعیت زمین شناختی منطقه شرایط اقلیمی و تخلیه ی ضایعات و زباله تغییر می کند . TDS = کل جامدات محلول mg/L EC = رسانندگی الکتریکی umho/cm K = مقدار ثابت تصفیه آب براکیش واتر قابلیت تصفیه آب رودخانه را نیز دارد البته با یک نوع فیلتراسیون های خواص و قویتر میتوان آب رودخانه ها را نیز به آب شرب تبدبل کرد در یک کلام خلاصه دستگاه براکیش واتر (کلیه آبهای چاه و زیر زمینی را میتواند به آب شرب تبدیل کرد ) با دستگاه براکیش واتر میتوان آن را به دستگاه  دبل آر او تبدیل کرد و از این دستگاه تولید آب مقطر گرفت با خلوط 96%درصد از آ به بعد یعنی 4% درصد الباقی نیز به یک روش خواص و دستگاه های پیشرفته تر میتوان به 100%درصد آب مقطر خالص تصفیه و تبدیل کرد پس دستگاه آب مقطر گیری همان دستگاه براکیش واتر است از یک نوع خواص و پیش رفته ترو از دستگاه دریایی سی واتر  نیز هم میتوان آب دریا را به سختی پایین تر و آن را به دبل آر او تبدیل کرد و دستگاه آب مقطر گیری و آب مقطر96%  گرفت  . ما میتوانیم از آب چاه و آب دریا و آب رودخانه آب مقطر 100 % درصد خالص را به شما تضمینی تحویل دهیم مزایا 1 -ارزان تر از دستگاه سی واتر 2- ساخت و تحویل فوری آن 3- لوازم مصرفی خیلی ارزان و قابل دسترس 4- مصرف برق خیلی پایین 5- قابل حمل و نقل آسان و فوری آن به محل 6- مقطر سازی آب و استفاده آن در صنایع مختلف

دستگاه تصفیه آب لب شور و دستگاه آب شیرین کن چاه