آب شیرین کن دریایی

طراحی و ساخت انواع آب شیرین کن های دریایی ( دریای خلیج فارس جنوب کشور  )  و   ( دریای  خزر شمال کشور   ) 

با کمترین قیمت ممکنه و کیفیت بالا در حد ( اروپایی و آمریکایی )

طراحی و ساخت آب شرین کن دریایی در کانتینر پرتابل ( استاندارد FDA   )

 

دستگاه سی واتر یا تصفیه آب دریایی چیست ?

شورترین آب دریا      در کل   جهان   دریای   خلیج فارس      است که حدود TDS آن در برخی نقاط تا  50/000   هزار نیز است همچنین به همان نسبت پارامترهای آب دریا ی خلیج فارس بالا است  تلخی آب دریای خلیج فارس ( برم آب دریا ) بالا است تنها راه کار تصفیه آب دریای خلیج فارس پیش تصفیه آب قوی و فیلتراسیون اولیه قوی و همچنین طراحی دقیق است که فیلتر  ممبران هایی که در آمریکا طراحی شده بتواند در دریای خلیج فارس آب را شیرین نماید.

تولید آب شیرین از آب دریا ( آب شیرین کن دریایی )    

 

  تصفیه آب شوردریا برای مصارف صنعتی و آب شرب  و حذف نمک سنگین و املاح معدنی بالای آب دریا تا DTS   50/000    هزار  و برم آب دریا  و حذف  سختی کل بالا و SDI آب دریا و دیگر پارامترهای آب  شور دریا برای تولید آب آشامیدن و حتی مقطر سازی آب دریا  را دستگاه سی واتر می نامند.     

 

اسمز معکوسRO  )          SW- RO           :      ( Reverse  Osmosis   غشاء  -    RO  -   SW NF   متدوال ترین فرآیند های غشایی برای تهیه آب آشامیدنی  از آب دریا  میباشد .اسمز معکوس عبور تحت فشار آب از میان یک لایه غشائی و عکس  فشار اسمزی معمول می باشد که تحت این فرآیند آب مقطر  از محلول حاوی نمک سنگین آب دریا  املاح جدا می گردد و به دو بخش یک مسیر آب شیرین و یک مسیر آب پس آب  جدا می گردد.  

 

 پس اسمز معکوس یک روش جداسازی ناخالصی ها از آب می باشد که  عامل جداسازی اعمال فشار مکانیکی است . اسمز معکوس گاهی شبیه به فیلتراسیون است چون هر دو فرآیند ناخالصی را از آب جدا می کنند از این رو گاهی به اسمز معکوس هایپرفیلتراسیون می گویند اما باید توجه داشت که در فیلتراسیون فشار اسمزی خیلی کم است واصولا نقشی ندارد .

 

نوع اسمز معکوس ها  آب شیرین کن دریایی 

1- اسمز معکوس فشار بالا ( برای نمک زدایی آب شور دریا  خلیج فارس -  دریای خزر   )

2- اسمز معکوس فشار پایین ( نمک زدایی آبهای لب شور - آب چاه شور -آب چاه لب شور  )  

3- اسمز معکوس با فشار بسیار پایین یا نانو فیلتراسیون ( برای جدا سازی یونها از آبهای تصفیه شده )  

 

*طراحی و ساخت آبشیرین کن دریایی مخصوص کشتی ها و ناوگان جنگی  SW  -  RO

 *طراحی و ساخت آبشیرین کن دریایی سیار بر روی کامیونت 10تن اضطراری SW  - RO 

* طراحی و ساخت دستگاه آبشیرین کن صنعتی دریایی  سی واتر   SW  - RO

 *طراحی و ساخت تصفیه خانه دریایی خصوصی   و تصفیه خانه شهری   SW – RO

با رزومه قوی در زمینه ساخت آب شیرین کن دریایی پرتابل 

      روش های شیرین سازی آب,تبدیل آب شوربه شیرین,دستگاه تبدیل آب شوربه شیرین,دستگاه آب شیرین کن دریایی, تصفیه آب دریا,قیمت آب شیرین کن دریایی 

آب شیرین کن دریایی